محصولات و خدمات

 

 

بسته های نرم افزاری

نرم افزارهای سفارش مشتری

سامانه های بانکی

مشاوره

سامانه جامع عتبات عاليات

شركت شمسا به عنوان مجري اعزام زائرين به عتبات عاليات نيازمند سامانه‏ای يكپارچه بود كه فعاليت ثبت نام و اعزام زائرين در آن برنامه ريزي و اجرا گردد. در اين راستا اين شركت در سال 1385 سامانه ای را طراحي و اجرايي نمود كه فرآيند كامل ثبت نام، تهيه روايد، اعزام، اسكان و برگشت را تحت پوشش قرار دهد.

در حال حاضر هیچ نظرسنجی برگزار نمی شود.