محصولات و خدمات

 

 

بسته های نرم افزاری

نرم افزارهای سفارش مشتری

سامانه های بانکی

مشاوره

سامانه اصلاح اطلاعات ثبت نام عمره در بانک ملت

اطلاعات متقاضیان تشرف به عمره مفرده که توسط بانک ملت اقدام به پیش ثبت نام نموده بودند نیازمند اصلاح و تکمیل توسط گروه مربوطه و شعب آن بانک بود. بنابراین طراحی و تولید سامانه مورد نیاز در دستور کار این شرکت قرار گرفت و این سامانه تولید و مورد بهره برداری قرار گرفت.

در حال حاضر هیچ نظرسنجی برگزار نمی شود.