محصولات و خدمات

 

 

بسته های نرم افزاری

نرم افزارهای سفارش مشتری

سامانه های بانکی

مشاوره

سامانه مديريت حساب های بانکی (محب)

بانک ملت برای ایجاد ارتباط اطلاعاتی نزدیک با مشتریان بزرگ خود و همچنین برآورده نمودن برخی نیازهای آنان که انجام آن در حیطه سامانه بانکداری متمرکز نمی گنجد در سال 1388 پروژه ای را تعریف نمود که پس از طی مراحل تحلیل و طراحی به نام سامانه مدیریت حسابهای بانکی (محب) نامگذاری گردید. این سامانه واسطه ای است بین سامانه ها و فرایندهای کاری مشتریان بانک و سامانه متمرکز بانکی. طراحی و تولید این سامانه توسط این شرکت انجام و به‏روز رسانی قابلیتهای آن هم اکنون توسط این مجموعه در حال انجام بوده و بیش از دویست و پنجاه مشتری بزرگ و ارزنده بانک ملت از آن استفاده می‏نمایند.

در حال حاضر هیچ نظرسنجی برگزار نمی شود.