محصولات و خدمات

 

 

بسته های نرم افزاری

نرم افزارهای سفارش مشتری

سامانه های بانکی

مشاوره

توليد و پشتيبانی باشگاه مشتريان بانک ملت

مشتری مداری، ایجاد حس وفاداری در مشتریان و همچنین توسعه استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از مهمترین اهداف ایجاد باشگاه مشتریان بانک ملت در اواخر سال 1389بود. این شرکت مفتخر است با برنامه‏ریزی انجام یافته تولید سامانه نرم افزاری مربوط به این باشگاه را انجام و توسعه آن را در زمره خدمات ارزنده بانکی با بیش از یک میلیون کاربر قرار دهد.

در حال حاضر هیچ نظرسنجی برگزار نمی شود.