محصولات و خدمات

 

 

بسته های نرم افزاری

نرم افزارهای سفارش مشتری

سامانه های بانکی

مشاوره

سامانه توزيع يارانه شير مصنوعی

بانک ملت علاوه بر سامانه های بانکی خود، با استفاده از سامانه متمرکز بانکی خود پروژه های مرتبطی در سطح ملی نیز به انجام می رساند. از جمله این موارد سامانه توزیع یارانه شیر مصنوعی(شیر خشک) است که طراحی و تولید آن را شرکت خبره پرداز پارس به عهده داشته است.

در حال حاضر هیچ نظرسنجی برگزار نمی شود.