محصولات و خدمات

 

 

بسته های نرم افزاری

نرم افزارهای سفارش مشتری

سامانه های بانکی

مشاوره

سامانه ثبت نام عمره در کاروان (بانک ملت و سازمان حج و زيارت)

این سامانه به سفارش بانک ملت و برای سازمان حج و زیارت به عنوان یکی از سامانه های مورد نیاز در فرآیند کاری عمره مفرده و با استفاده از امکانات پرداخت غیر حضوری (اینترنتی) تهیه و در اختیار آن سازمان قرار داده شده است.

در حال حاضر هیچ نظرسنجی برگزار نمی شود.